Naše služby

Diagnostika, oprava a nastavenie vstrekovacích čerpadiel

nastavenie vstrekovacích čerpadiel Móricz Kft.

Móricz Kft. sa zaoberá diagnostikou a opravou najrozšírenejších vstrekovacích čerpadiel v Európe. Takisto prevádzame opravy vstrekovacích čerpadiel poľnohospodárskych strojov, stavebnej techniky ako aj osobných motorových vozidiel. Prevádzame opravy na skúšobných stoliciach firiem Bosch, Hartridge a Stanadyne najnovšej technológie. Prevádzame celková prečistenie, pretesnenie a výmenu náhradných dielov ako aj nastavenie čerpadiel na stolici.

Postup prác pri opravách:

 • Opravujeme len demontované vstrekovacie čerpadlá!
 • Pre zistenie závad rozoberieme vstrek.čerpadlo, následne vyšpecifikujeme poškodené diely (čerpadlo sa rozberá aj pre bežné pretesnenie pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu stolice).
 • Po vyšpecifikovaní súčiastok sa urobí cenová kalkulácia ktorú oznámime zákazníkovi.
 • Po potvrdení opravy zákazníkom technik prevedie opravu čerpadla.
 • Vstrekovacie čerpadlo posielame poštou k zákazníkovi.

Servisní technici poskytujú aj telefonické poradenstvo. Podľa chybového kódu niekedy dokážeme vyšpecifikovať potrebné diely, prípadne poskytneme zákazníkom návod na správnu montáž. Veľa zákazníkov nás telefonicky kontaktuje s drobnými závadami vstrekovacích systémov ktoré sa niekedy podarí vyriešiť telefonicky.

Predaj náhradných dielov palivovej diesel sústavy

 • radové a rotočné vstrekovacie čerpadlá,
 • vysokotlakové čerpadlá systému Common Rail,
 • mechanické, elektromagnetické a piezoelektrické vstrekovače,
 • vstrekovacie čapové a otvorové dýzy,
 • palivové filtre BOSCH, DELPHI, STANADYNE,
 • sortiment náhradných dielov vstrekovacích čerpadiel rôznych značiek,
 • špecifický spojovací materiál, palivové aditíva atď